Informace o klubu

Táborský odbor Klubu českých turistů byl založen 28. ledna 1893. Jeho samostatná existence byla přerušena krátce po únoru 1948. Před sametovou revolucí byl součástí TJ Vodní stavby Tábor, z níž se po návratu k demokracii opět vyčlenil. Historie odboru je podrobně popsána v publikaci Sto deset let činnosti táborského odboru Klubu českých turistů, kterou jsme vydali na sklonku roku 2003 a kterou ještě můžete získat na níže uvedené adrese.

Naši cvičitelé a vedoucí turistiky připravují pro členy KČT Tábor, členy ostatních odborů KČT ale i pro širokou veřejnost akce zaměřené na pěší turistiku, cykloturistiku i lyžarskou turistiku. Zájemce o výkonnostní vysokohorskou turistiku sdružuje oddíl Trek. Nedílnou součástí naší činnosti jsou i kulturně poznávací akce a zájezdy, jakož i akce rodinné turistiky.

Značkaři našeho odboru upravili první značené cesty už v 19. století, včetně stezky z Tábora do Příběnic, na Kozí hrádek a na Choustník. Nyní udržují a obnovují 642.5 km pěších turistických značených tras v okrese Tábor. Kromě toho působí i na Šumavě, kde se starají o část turistických značených tras v okolí Vimperka, Borových Lad, Bučiny a Boubína.

Od roku 1978 mohou návštěvníci Tábora využívat i Táborský zdravotní a naučný okruh historickým městem vedený zelenou místní turistickou značkou ZPS (zeleným „psaníčkem“), jehož plánek si mohou vyzvednout v táborském infocentru, popis okruhu ve formátu PDF je k dispozici na výše uvedené stránce. Od 20. dubna 2001 k Zdravotnímu a naučnému okruhu přibyla i městská trasa IVV Husitským Táborem v délce 10 km.

18. května 2002 měl premiéru nový OTO Krajem kalicha, který nahrazuje zájemcům o oblastní turistické odznaky dobře známý OTO Táborsko pocházející již z roku 1981. 2. června 2006 se k němu přidal OTO Jihočeská Lužnice, který brzy doplní OTO Dolnorakouský Lainsitz, jejichž záznamníky pak budou mapovat celý tok Lužnice na českém i rakouském území.

Naši členové spolupracují také na vydávání turistických map 1 : 50000 v edici KČT a cykloturistických map 1 : 100000 rovněž v edici KČT, významnou měrou přispívají zejména při tvorbě map Česká Sibiř a Táborsko sever (č. 41) a Táborsko jih a střední Lužnice (č. 76).

Počínaje jarem 1975 náš odbor každoročně pořádá dálkový pochod Husitským krajem, od roku 1998 obnovil na zcela nové trase tradici táborské větve pochodu Praha - Prčice a začal organizovat i turistický pochod Běží liška k Táboru, který od roku 2001 vytváří spolu s městskou trasou IVV a pochodem Husitským krajem třídenní akci nazvanou Víkend IVV v husitském kraji, která je pořádána vždy dva týdny po pochodu Praha - Prčice, tedy pátou květnovou sobotu (nebo první červnovou, má-li květen pouze čtyři soboty).

Rokem 2004 se charakter dřívějších říjnových Setkání turistů z Tábora, Milevska a Písku změnil na klasický turistický pochod pod názvem Od Tábora až k nám, který je pořádán vždy první říjnovou sobotu.

21. května 2005 měla u příležitosti 40. ročníku pochodu Praha-Prčice premiéru jeho nová mladovožická trasa, o rok později jsme začali pořádat i jeho táborskou cyklotrasu. V roce 2008 jsme poprvé nabídli druhou, delší pěší trasu 43 km a prodlouženou cyklotrasu tohoto pochodu 73 km.

Turistické výlety zajišťujeme obvykle na každý volný den s výjimkou Štědrého dne a letních prázdnin, během nichž plánujeme alespoň jednu akci na víkend. Tuto nabídku pak ještě doplňuje řada autobusových zájezdů a vícedenních akcí, která je nejbohatší právě přes léto. V jednom termínu často pořádáme i několik akcí současně.

Naši senioři se pravidelně každý čtvrtek scházejí na kratších výletech převážně do okolí Tábora. V součtu tak každoročně pořádáme více než 200 turistických akcí.

V rámci naší činnosti organizujeme i ryze společenské akce a akce pro děti. Příležitostně se mezi našimi akcemi objevují besedy, od roku 1998 pořádáme i svůj ples.

KČT Tábor je vlastníkem a provozovatelem rozhledny Hýlačka.

29. března 2008 byl KČT Tábor uveden do síně slávy české turistiky.

Další informace o KČT Tábor můžete získat v Informačním a poradenském středisku KČT Tábor v naší klubovně, která je otevřena každou středu kromě prázdnin v době od 14:00 do 16:30 h. Klubovnu naleznete v táborské Sokolovně, Fügnerova 822, 390 02 Tábor, s tím, že vchod je z druhé strany, tedy z Budějovické ulice.

Korespondence Elektronickou poštu zasílejte buď přímo organizátorům akcí nebo na univerzální e-mailovou adresu našeho odboru.
Předsedu odboru, Ing. Radka Přílepka, můžete kontaktovat též na telefonním čísle 602 539 541.
Využít můžete též naši datovou schránku x58rrue.
Pro papírovou korespondenci (snail mail) používejte adresu:
KČT Tábor
Fügnerova 822
390 02  Tábor
Korespondence
Valid XHTML 1.1 Valid CSS