Informace o klubu

Táborský odbor Klubu českých turistů byl založen 28. ledna 1893. Jeho samostatná existence byla přerušena krátce po únoru 1948. Před sametovou revolucí byl součástí TJ Vodní stavby Tábor, z níž se po návratu k demokracii opět vyčlenil. Historie odboru je podrobně popsána v publikaci Sto deset let činnosti táborského odboru Klubu českých turistů, kterou jsme vydali na sklonku roku 2003 a kterou ještě můžete získat na níže uvedené adrese.

Naši cvičitelé a vedoucí turistiky připravují pro členy KČT Tábor, členy ostatních odborů KČT ale i pro širokou veřejnost akce zaměřené na pěší turistiku, cykloturistiku i lyžarskou turistiku. Zájemce o výkonnostní vysokohorskou turistiku sdružuje oddíl Trek. Nedílnou součástí naší činnosti jsou i kulturně poznávací akce a zájezdy, jakož i akce rodinné turistiky.

Značkaři našeho odboru upravili první značené cesty už v 19. století, včetně stezky z Tábora do Příběnic, na Kozí hrádek a na Choustník. Nyní udržují a obnovují 642.5 km pěších turistických značených tras v okrese Tábor. Kromě toho působí i na Šumavě, kde se starají o část turistických značených tras v okolí Vimperka, Borových Lad, Bučiny a Boubína.

Od roku 1978 mohou návštěvníci Tábora využívat i Táborský zdravotní a naučný okruh historickým městem vedený zelenou místní turistickou značkou ZPS (zeleným „psaníčkem“), jehož plánek si mohou vyzvednout v táborském infocentru, popis okruhu ve formátu PDF je k dispozici na výše uvedené stránce. Od 20. dubna 2001 k Zdravotnímu a naučnému okruhu přibyla i městská trasa IVV Husitským Táborem v délce 10 km.

18. května 2002 měl premiéru nový OTO Krajem kalicha, který nahrazuje zájemcům o oblastní turistické odznaky dobře známý OTO Táborsko pocházející již z roku 1981. 2. června 2006 se k němu přidal OTO Jihočeská Lužnice, který brzy doplní OTO Dolnorakouský Lainsitz, jejichž záznamníky pak budou mapovat celý tok Lužnice na českém i rakouském území.

Naši členové spolupracují také na vydávání turistických map 1 : 50000 v edici KČT a cykloturistických map 1 : 100000 rovněž v edici KČT, významnou měrou přispívají zejména při tvorbě map Česká Sibiř a Táborsko sever (č. 41) a Táborsko jih a střední Lužnice (č. 76).

Počínaje jarem 1975 náš odbor každoročně pořádá dálkový pochod Husitským krajem, od roku 1998 obnovil na zcela nové trase tradici táborské větve pochodu Praha - Prčice a začal organizovat i turistický pochod Běží liška k Táboru, který od roku 2001 vytváří spolu s městskou trasou IVV a pochodem Husitským krajem třídenní akci nazvanou Víkend IVV v husitském kraji, která je pořádána vždy dva týdny po pochodu Praha - Prčice, tedy pátou květnovou sobotu (nebo první červnovou, má-li květen pouze čtyři soboty).

Rokem 2004 se charakter dřívějších říjnových Setkání turistů z Tábora, Milevska a Písku změnil na klasický turistický pochod pod názvem Od Tábora až k nám, který je pořádán vždy první říjnovou sobotu.

21. května 2005 měla u příležitosti 40. ročníku pochodu Praha-Prčice premiéru jeho nová mladovožická trasa, o rok později jsme začali pořádat i jeho táborskou cyklotrasu. V roce 2008 jsme poprvé nabídli druhou, delší pěší trasu 43 km a prodlouženou cyklotrasu tohoto pochodu 73 km.

Turistické výlety zajišťujeme obvykle na každý volný den s výjimkou Štědrého dne a letních prázdnin, během nichž plánujeme alespoň jednu akci na víkend. Tuto nabídku pak ještě doplňuje řada autobusových zájezdů a vícedenních akcí, která je nejbohatší právě přes léto. V jednom termínu často pořádáme i několik akcí současně.

Naši senioři se pravidelně každý čtvrtek scházejí na kratších výletech převážně do okolí Tábora. V součtu tak každoročně pořádáme více než 200 turistických akcí.

V rámci naší činnosti organizujeme i ryze společenské akce a akce pro děti. Příležitostně se mezi našimi akcemi objevují besedy, od roku 1998 pořádáme i svůj ples.

KČT Tábor je vlastníkem a provozovatelem rozhledny Hýlačka.

29. března 2008 byl KČT Tábor uveden do síně slávy české turistiky.

Další informace o KČT Tábor můžete získat v Informačním a poradenském středisku KČT Tábor v naší klubovně, která je otevřena každou středu kromě prázdnin v době od 14:00 do 16:30 h. Klubovnu naleznete v táborské Sokolovně, Fügnerova 822, 390 02 Tábor, s tím, že vchod je z druhé strany, tedy z Budějovické ulice.

Korespondence Elektronickou poštu zasílejte buď přímo organizátorům akcí nebo na univerzální e-mailovou adresu našeho odboru.
Předsedu odboru, Ing. Radka Přílepka, můžete kontaktovat též na telefonním čísle 602 539 541.
Pro papírovou korespondenci (snail mail) používejte adresu:
KČT Tábor
Fügnerova 822
390 02  Tábor
Korespondence
Valid XHTML 1.1 Valid CSS