Akce pořádané v období březen 2019

UPOZORNĚNÍ: Žádáme všechny členy, kteří při svých soukromých výletech zjistí jakékoli škody na turistických značených trasách, aby je ohlásili Karlu Markvartovi Telefon736 754 004. Předem děkujeme.

Na rozdíl od drtivé většiny ostatních odborů KČT, které připravují svůj plán akcí na celý rok dopředu, upřednostňujeme v KČT Tábor vytváření mnohem operativnějších kvartálních kalendářů akcí. Proto se následující seznam akcí 4x ročně prodlouží o akce naplánované na následující čtvrtletí a naopak se průběžně zkracuje o již uskutečněné akce. Upozornění na akce, na jejichž uspořádání pracujeme dlouhodobě, naleznete v oddílu Připravujeme.

Hlasatel
Internetové vydání
(obsahuje pouze veřejně přístupné akce)
Druh  Datum km Trasa
Pěší turistika23. 3.11Zahájení jarních kilometrů s turistickou sazkou
Kájov žst. - Kájov – restaurace Konibar
Odjezd vlakem v 7:18 h, návrat vlakem v 16:56 nebo 18:39 h
Pěší turistika24. 3.
Vítání jara v Čenkově
Společnou trasu 16 km od žst. Tábor vede , odchod v 8:15 h, popř. po příjezdu vlaku od Českých Budějovic. Společnou trasu 8 km z ž.zast. Libějice vede , odchod v 9:30 h resp. po příjezdu vlaku od Tábor.
Cíl v Čenkově u Malšic 24, v Restauraci na Pastoušce od 12 do 14 h.
Pěší turistika30. 3.10DP Za povidlovým koláčem
Benešov u Prahy - Benešov u Prahy
Odjezd vlakem v 9:01 h, návrat odpoledne
Pěší turistika
Cykloturistika
30. 3.35DP Za povidlovým koláčem
Odjezd vlakem v 7:02 h, návrat vlakem v 16:56 nebo 17:56 h
Vysokohorská turistika6. 4.
Skalní cvičné terény VHT 1: 22. Otvírání skal na Choustníku
Tradiční zahájení lezecké sezóny, výcvik základních dovedností pro výkonnostní VHT.
Základní horolezecký výcvik, opakování lanové techniky, možnost splnění „Minima VHT“ (po předchozí telefonické domluvě s Václavem Průchou alespoň týden předem). Zahájení v 10:00 h u skal.

Pozn.: Trasa výletu a tím i vzdálenost může být během akce zkrácena rozhodnutím vedoucího akce zejména v případě krajně nepříznivého počasí.
Hlavní akce roku jsou zvýrazněny odlišným pozadím, podrobnosti o nich jsou na zvláštní stránce vyhrazené právě pro hlavní akce roku.

Každý čtvrtek pokračují vycházky pro seniory. Jejich přehled je k dispozici ve zvlášť vydávaném programu čtvrtečních výletů pro seniory.

V případě zájmu o některou z akcí se, prosím, seznamte s podmínkami účasti na akcích KČT Tábor.

Valid XHTML 1.1 Valid CSS level 3