Akce pořádané v období září 2021

UPOZORNĚNÍ: Žádáme všechny členy, kteří při svých soukromých výletech zjistí jakékoli škody na turistických značených trasách, aby je ohlásili Karlu Markvartovi Telefon736 754 004. Předem děkujeme.

Na rozdíl od drtivé většiny ostatních odborů KČT, které připravují svůj plán akcí na celý rok dopředu, upřednostňujeme v KČT Tábor vytváření mnohem operativnějších kvartálních kalendářů akcí. Proto se následující seznam akcí 4x ročně prodlouží o akce naplánované na následující čtvrtletí a naopak se průběžně zkracuje o již uskutečněné akce. Upozornění na akce, na jejichž uspořádání pracujeme dlouhodobě, naleznete v oddílu Připravujeme.

Akce KČT Tábor se uskuteční v případě, že aktuální protiepidemická opatření umožňují setkávání alespoň 3 lidí ve vnějších prostorách. Všichni účastníci jsou sami odpovědní za dodržování dalších opatření (nošení roušek v situacích vymezených aktuálními protiepidemickými opatřeními atd.).

Hlasatel
Internetové vydání
(obsahuje pouze veřejně přístupné akce)
Druh  Datum km Trasa
Cykloturistika28. 9.71Cykloakce s využitím vlaku
Hluboká nad Vltavou – Purkarec – Týn nad Vltavou – Březnice – Želeč – Tábor
Odjezd vlakem v 7:22 h
Lze přistoupit i v dalších stanicích. Přihlášení účasti zašlete na likarf@seznam.cz, nebo 728571052 nejpozději do úterý 21.9 20:00 hod. Pokud z nějakého důvodu nebude možné akci realizovat, bude zveřejněna informace o náhradní etapě bez použití vlaku.
Pěší turistika28. 9.
12. ročník turistického pochodu Svatováclavský výšlap
Pochod pořádají vožičtí turisté z KČT Tábor ve spolupráci s Farností Mladá Vožice.
7 km okruh přes Ústějovskou kapličku, 10 km – okruh přes Radvanov a Ústějovskou kapličku, 17 km – přes Malý Blaník do Louňovic, 21 km – přes Malý a Velký Blaník do Louňovic, 18 km – okruh přes rozhlednu Kovářka a loňská nová trasa 19 km přes Zlatodůl Roudný a Libouň do Louňovic. Z Louňovic bude pro účastníky pochodu zajištěn odvoz autobusem v 16:00 do Mladé Vožice (cíle pochodu). Trasa 18 km nabízí možnost návštěvy rozhledny Kovářka s kovářským muzeem, na trase 19 km si můžete projít zajímavou naučnou stezku na Zlatodole Roudným a v Libouni si prohlédnout románskou rotundu a soukromé muzeum.
Na trase 7 km bude pro děti (jako každoročně) připravena hra.
Start: od 8:00 na faře v Mladé Vožici (19 a 21 km – do 9:00, 17 a 18 km do 10:00, 7 a 10 km do 13:00), cíl: do 16:30 tamtéž; odměna v cíli: pamětní list, medaile a malé občerstvení.

Aktuální doplňující informace:
Pochod pořádají vožičtí turisté z KČT Tábor ve spolupráci s Farností Mladá Vožice. Tradiční trasy (okruh délky 7 nebo 10 km přes Ústějovskou kapličku s hrou pro děti, trasa 17 km přes Malý Blaník do Louňovic nebo 21 km přes Malý a Velký Blaník do Louňovic – s odvozem autobusem zpět do Mladé Vožice v 16:00). Letos si můžete projít dvě nové vyhlídkové trasy – okruh délky 12 km přes Noskov, Vrážnou a Bukovou a okruh délky 21 km přes Noskov, Vrážnou, Bukovou, Blanici a Ústějovskou kapličku. Zdatní turisté mohou vyzkoušet dálkovou trasu délky 35 km přes Kamberk, Odlochovice a Vyšetice, s možným občerstvením v Zámecké kavárněv Odlochovicích. Start pochodu je od 8:00 na faře v Mladé Vožici - trasy 35, 21 a 17 km do 9:00, trasy 7,10 a 12 km do 13:00. Cíl pochodu je v místě startu, na faře v Mladé Vožici do 18:00.
Pěší turistika
Akce IVV
2. 10.
TP Od Tábora až k nám
Pěší trasy individuální. Cíl v restauraci Penzion U Růže, Sezimovo Ústí I.
Doporučené pěší trasy budou popsány v oddílu Hlavní akce webu KČT Tábor. Trasu 10 km povede Bohuslava Petrová.

Pozn.: Trasa výletu a tím i vzdálenost může být během akce zkrácena rozhodnutím vedoucího akce zejména v případě krajně nepříznivého počasí.
Hlavní akce roku jsou zvýrazněny odlišným pozadím, podrobnosti o nich jsou na zvláštní stránce vyhrazené právě pro hlavní akce roku.

Každý čtvrtek pokračují vycházky pro seniory. Jejich přehled je k dispozici ve zvlášť vydávaném programu čtvrtečních výletů pro seniory.

V případě zájmu o některou z akcí se, prosím, seznamte s podmínkami účasti na akcích KČT Tábor.

Valid XHTML 1.1 Valid CSS level 3