Akce pořádané v období červen 2024

UPOZORNĚNÍ: Žádáme všechny členy, kteří při svých soukromých výletech zjistí jakékoli škody na turistických značených trasách, aby je ohlásili Karlu Markvartovi Telefon736 754 004. Předem děkujeme.

Na rozdíl od drtivé většiny ostatních odborů KČT, které připravují svůj plán akcí na celý rok dopředu, upřednostňujeme v KČT Tábor vytváření mnohem operativnějších kvartálních kalendářů akcí. Proto se následující seznam akcí 4x ročně prodlouží o akce naplánované na následující čtvrtletí a naopak se průběžně zkracuje o již uskutečněné akce. Upozornění na akce, na jejichž uspořádání pracujeme dlouhodobě, naleznete v oddílu Připravujeme.

Hlasatel
Internetové vydání
(obsahuje pouze veřejně přístupné akce)
Druh  Datum km Trasa
Pěší turistika29. 6.10Dobronice u Chýnova – Vranovsko – Velký Hutecký les – U Stříbrných Hutí – Zárybničná Lhota – Knížecí rybník
Odjezd vlakem v 9:05 h, návrat odpoledne MHD
Možnost občerstvení.
Cykloturistika3. 7.
Cykloturistika v severních Čechách
Ubytování v DM v Novém Boru. Přihlášení obdrží podrobné informace, případně podá J. Doležal tel. 721 377 654.
Pěší turistika6. 7.10100. výročí Sokolské mohyly
Tábor – Kozí hrádek – Sokolská mohyla – Sezimovo Ústí II.
Sraz v 9:00 h Tábor, žst., návrat odpoledne MHD

Pozn.: Trasa výletu a tím i vzdálenost může být během akce zkrácena rozhodnutím vedoucího akce zejména v případě krajně nepříznivého počasí.
Hlavní akce roku jsou zvýrazněny odlišným pozadím, podrobnosti o nich jsou na zvláštní stránce vyhrazené právě pro hlavní akce roku.

Každý čtvrtek pokračují vycházky pro seniory. Jejich přehled je k dispozici ve zvlášť vydávaném programu čtvrtečních výletů pro seniory.

V případě zájmu o některou z akcí se, prosím, seznamte s podmínkami účasti na akcích KČT Tábor.

Valid XHTML 1.1 Valid CSS level 3