Akce pořádané v období prosinec 2022

UPOZORNĚNÍ: Žádáme všechny členy, kteří při svých soukromých výletech zjistí jakékoli škody na turistických značených trasách, aby je ohlásili Karlu Markvartovi Telefon736 754 004. Předem děkujeme.

Na rozdíl od drtivé většiny ostatních odborů KČT, které připravují svůj plán akcí na celý rok dopředu, upřednostňujeme v KČT Tábor vytváření mnohem operativnějších kvartálních kalendářů akcí. Proto se následující seznam akcí 4x ročně prodlouží o akce naplánované na následující čtvrtletí a naopak se průběžně zkracuje o již uskutečněné akce. Upozornění na akce, na jejichž uspořádání pracujeme dlouhodobě, naleznete v oddílu Připravujeme.

Akce KČT Tábor se uskuteční v případě, že aktuální protiepidemická opatření umožňují setkávání alespoň 3 lidí ve vnějších prostorách. Všichni účastníci jsou sami odpovědní za dodržování dalších opatření (nošení roušek v situacích vymezených aktuálními protiepidemickými opatřeními atd.).

Hlasatel
Internetové vydání
(obsahuje pouze veřejně přístupné akce)
Druh  Datum km Trasa
Pěší turistika3. 12.11Bystřice u Benešova – Semovice – Chvojen – Konipiště – Benešov
Odjezd vlakem v 10:05 h, návrat vlakem v 15:56 h
Pěší turistika8. 12.9Předvánoční posezení v restauraci MAXIM v Plané nad Lužnicí
Tábor-Větrovy – Radimovice – Planá nad Lužnicí
Odjezd busem v 9:24 h č. 30 z AN
Posezení je plánováno od 12 h. Zájemci se přihlásí do 17. 11. na tel. 730 574 529.
Pěší turistika10. 12.11Předvánoční výlet s dětmi či vnoučaty (nebo bez nich)
Miličín (bus) – Sv. Vojtěch – Votice
Odjezd busem v 8:37 h, návrat busem v 15:15 nebo 15:45 h, případně návrat busem v 17:15 nebo 0:00 h
S sebou: ptačí potravu k ozdobení stromečku, vánoční cukroví, buřty na ohníček
Možná úprava trasy: lze prodloužit na 13 km na žst. Votice.
Pěší turistika17. 12.10Roudná – Doubí – Na Černé – Strkov
Odjezd busem v 9:00 h, návrat MHD 13:52 – 15:32 nebo 15:32 h
Možná úprava trasy: Lze prodloužit do Plané nad Lužnicí na 11 km.
Pěší turistika31. 12.
Na Silvestra na Hýlačku
Tábor-Kotnov – Hýlačka – Tábor
Sraz ve 13:00 h u Kotnova, návrat odpoledne
Pěší turistika1. 1.10Novoroční vycházka do údolí Lužnice
Sraz v 13:00 h u Lva na Parkánech, návrat okolo 16:00 h
Pěší turistika1. 1.2026. ročník Memoriálu Bořivoje Maška
Střezimíř – Cunkov – Ounz – Veletín – Sedlec-Prčice, náměstí
Odjezd vlakem v 8:05 h, návrat busem v 17:19 h
Zájemci nejpozději do 23.12.2021 nahlásí účast p. Najmanové, telefon 736 221 289.

Pozn.: Trasa výletu a tím i vzdálenost může být během akce zkrácena rozhodnutím vedoucího akce zejména v případě krajně nepříznivého počasí.
Hlavní akce roku jsou zvýrazněny odlišným pozadím, podrobnosti o nich jsou na zvláštní stránce vyhrazené právě pro hlavní akce roku.

Každý čtvrtek pokračují vycházky pro seniory. Jejich přehled je k dispozici ve zvlášť vydávaném programu čtvrtečních výletů pro seniory.

V případě zájmu o některou z akcí se, prosím, seznamte s podmínkami účasti na akcích KČT Tábor.

Valid XHTML 1.1 Valid CSS level 3