Akce pořádané v období prosinec 2021

UPOZORNĚNÍ: Žádáme všechny členy, kteří při svých soukromých výletech zjistí jakékoli škody na turistických značených trasách, aby je ohlásili Karlu Markvartovi Telefon736 754 004. Předem děkujeme.

Na rozdíl od drtivé většiny ostatních odborů KČT, které připravují svůj plán akcí na celý rok dopředu, upřednostňujeme v KČT Tábor vytváření mnohem operativnějších kvartálních kalendářů akcí. Proto se následující seznam akcí 4x ročně prodlouží o akce naplánované na následující čtvrtletí a naopak se průběžně zkracuje o již uskutečněné akce. Upozornění na akce, na jejichž uspořádání pracujeme dlouhodobě, naleznete v oddílu Připravujeme.

Akce KČT Tábor se uskuteční v případě, že aktuální protiepidemická opatření umožňují setkávání alespoň 3 lidí ve vnějších prostorách. Všichni účastníci jsou sami odpovědní za dodržování dalších opatření (nošení roušek v situacích vymezených aktuálními protiepidemickými opatřeními atd.).

Hlasatel
Internetové vydání
(obsahuje pouze veřejně přístupné akce)
Druh  Datum km Trasa
Pěší turistika4. 12.11Chotoviny - Polánka - Vrážná - Stoklasná Lhota - Malý Jordán - Náchod
Odjezd vlakem v 8:05 h, návrat MHD kolem13:00 h
Pěší turistika9. 12.10Čtvrteční předvánoční posezení
Božejovice - Hodušín - restaurace Pod kaštanem (posezení od 12:30 h) - Sepekov žst.
Odjezd vlakem v 9:00 h, návrat vlakem v 16:44 h
Odjezdy vlaků jen na posezení: 11:08 a 12:08 h, cesta na posezení z nádraží na náměstí a zpět 3,4 km.
Pěší turistika12. 12.11Předvánoční výlet s dětmi či vnoučaty
Mladá Vožice - Radvánov - Dolní Hrachovice
Odjezd busem v 10:00 h, návrat busem v 16:55 h
S sebou: ptačí potravu k ozdobení stromečku, vánoční cukroví, vuřty na ohníček.
Pěší turistika18. 12.12Sezimovo Ústí I - Větrovy - Horky - Pintovka - Kotnov - Vodopád - Tábor, AN
Odjezd MHD v 9:16 h, návrat odpoledne
Pěší turistika31. 12.
Vítání Nového roku na rozhledně Hýlačka
Tábor-Kotnov - Hýlačka
Sraz v 22:30 h
Pěší turistika1. 1.10Novoroční vycházka do údolí Lužnice
Sraz v 13:00 h u Lva na Parkánech, návrat okolo 16:00 h
Pěší turistika1. 1.2025. ročník Memoriálu Bořivoje Maška
Střezimíř - Cunkov - Ounz - Veletín - Sedlec-Prčice, náměstí
Odjezd vlakem v 8:05 h, návrat vlakem v 17:19 h
Zájemci nejpozději do 23.12.2021 nahlásí účast p. Najmanové, telefon 736 221 289.

Pozn.: Trasa výletu a tím i vzdálenost může být během akce zkrácena rozhodnutím vedoucího akce zejména v případě krajně nepříznivého počasí.
Hlavní akce roku jsou zvýrazněny odlišným pozadím, podrobnosti o nich jsou na zvláštní stránce vyhrazené právě pro hlavní akce roku.

Každý čtvrtek pokračují vycházky pro seniory. Jejich přehled je k dispozici ve zvlášť vydávaném programu čtvrtečních výletů pro seniory.

V případě zájmu o některou z akcí se, prosím, seznamte s podmínkami účasti na akcích KČT Tábor.

Valid XHTML 1.1 Valid CSS level 3