Podmínky účasti na akcích KČT Tábor

Akcí táborského odboru Klubu českých turistů se rozumí akce pořádaná přímo KČT Tábor, nebo akce pořádaná jinou partnerskou organizací (obvykle jiný odbor KČT, případně Sokol ap.), jíž se můžete zúčastnit pod vedením cvičitele nebo vedoucího turistiky z KČT Tábor.

Není-li uvedeno jinak, může se výletu bez předchozí přihlášky zúčastnit každý příchozí, t.j. i nečlen KČT. Nezletilí však vždy jen v doprovodu dospělých.

U zahraničních akcí VHT je zpravidla podmínkou účasti tzv. Minimum VHT, které je především ověřením zvládnutí základních technik pohybu ve vysokohorském terénu a práce s lanem.

U všech zahraničních akcí bez výjimky jsou účastníci povinni zajistit si náležité pojištění úrazu a nemoci při cestách do zahraničí pokrývající veškeré sportovní aktivity, které budou během akce provozovány. (Pozor na omezení většiny pojišťoven právě vzhledem k VHT.)

U vícedenních akcí je obvykle vyžadována předchozí přihláška, protože je nutno u pořadatele předem zajistit ubytování účastníků během konání akce. Proto se v případě zájmu o některou z vícedenních akcí raději vždy zavčas informujte o podrobnostech příslušné akce.

Pro účast na autobusových zájezdech je předchozí přihláška podmínkou. Přihláška je platná až po zaplacení zájezdu. (Cena je vždy kalkulována na úrovni nákladů.)

Podmínkou vrácení peněz v případě neúčasti na zájezdu je zajištění náhradníka.