Domácí partnerské organizace

Klub českých turistů

Ostatní odbory KČT, KČT Jihočeského kraje a ústředí KČT jsou přirozeně našimi hlavními partnery v přípravě naší klubové činnosti. Pravidelně se zúčastňujeme hlavních akcí pořádaných sousedními odbory, které naopak navštěvují naše významné akce. Zástupci našeho odboru se každý podzim setkávají s partnery z ostatních jihočeských odborů na víkendovém školení vedoucích a cvičitelů, kde si vyměňují zkušenosti a nové informace z dění v turistice i v jednotlivých odborech KČT.

S partnery z píseckých a milevských odborů se od roku 1995 setkáváme vždy na začátku června při společných akcích na pomezí našich okresů. Za uplynulá léta se již staly tradicí nazývanou Setkání na výhybce. Počínaje rokem 2004 byla územní působnost našich setkání rozšířena na celou oblast pokrytou železniční tratí Ražice - Písek - Milevsko - Tábor - Pacov, která poskytuje přijatelné dopravní spojení členům všech tří klubů. V souladu s tím se název těchto akcí změnil na Setkání na trati.

S odborem KČT Praha-Prčice jsme v roce 1998 obnovili táborskou větev nejznámějšího českého pochodu Praha - Prčice po zcela nové trase přes Chotoviny, Borotín a Říkov. 21. května 2005 u příležitosti 40. ročníku tohoto pochodu jsme poprvé uspořádali novou trasu z Mladé Vožice a o rok později měla premiéru i táborská okružní cyklotrasa přes Jistebnici do Prčice a zpět přes Borotín.

Náš oddíl VHT Trek spolupracuje od roku 1999 s odborem KLUB TURISTA Písek při pořádání květnových dnů VHT v Píseckých horách.

KČT Jihočeského kraje KČT

Sokol Tábor

Ve spolupráci s táborským Sokolem pořádáme akce určené pro všechny věkové skupiny, zejména pak pro děti a mládež. V prostorách Sokolovny jsme po léta měli příhodné zázemí pro naše dva hlavní pochody - Husitským krajem a Běží liška k Táboru. Členové Sokola se účastní našich akcí a naopak.

V budově Sokolovny je v současnosti sídlo a klubovna našeho odboru.

Junák

Spolupráce s Junákem je zaměřena především na přípravu akcí určených převážně pro děti a mládež. V roce 1999 jsme v rámci našeho tradičního pochodu Husitským krajem připravili ve spolupráci se zástupci Junáka mimořádnou trasu k 80. výročí skautinku v Táboře.

Společně se Sokolem a Junákem jsme v roce 1998 zasadili před budovou OÚ v Husově parku „Lípu republiky“, u které se pravidelně setkáváme u příležitosti výročí 28. října.

Odhalení pamětního kamene u příležitosti 10. výročí zasazení Lípy republiky, 23. října 2008

Odhalení pamětního kamene u příležitosti 10. výročí zasazení Lípy republiky
23. října 2008

ČSTV

KČT Tábor je členem ČSTV, takže i všichni členové odboru jsou zároveň členy ČSTV.

město Tábor

Se zástupci města pravidelně spolupracujeme při pořádání různých sportovně turistických akcí ve městě i jeho okolí. Již od roku 1978 zajišťujeme pro město Táborský zdravotní a naučný okruh, jehož plánek si můžete vyzvednout v Infocentru na Žižkově náměstí, nebo jej můžete získat v naší klubovně či při našich akcích.

S táborským Infocentrem jsme spolupracovali mmj. i na vydání tištěné verze námi sestavených doporučených pěších tras na Táborsku, které pak v únoru 2004 vydal Odbor kultury a cestovního ruchu městského úřadu Tábor pod názvem Táborskem pěšky. I tuto 32-stránkovou brožuru můžete získat v Infocentru na Žižkově náměstí nebo v naší klubovně.

Město Tábor v posledních létech podporuje provoz rozhledny Hýlačka a v létech 1999 a 2001 finančně podpořilo i partnerství našeho klubu s německými přáteli z DAV Konstanz.

město Tábor

Divadlo mladých v Táboře

S Divadlem mladých připravujeme pravidleně na každý červen Pohádku pod Hýlačkou u naší rozhledny na Větrovech.

Pohádka Jak permoníčci zachránili vílu Eleonorku, 8. května 2010

Z pohádky Jak permoníčci zachránili vílu Eleonorku
8. května 2010

Informační centrum mládeže

S ICM spolupracujeme zejména při šíření informací o našich veřejných akcích. V jeho prostorách sídlilo v létech 2001 a 2002 i naše Informační a poradenské středisko.

Občanské sdružení Polánka

Vyzkoušejte strojně upravované turistické běžkařské stopy v okolí přírodního parku Polánka.

Občanské sdružení Polánka je v rámci projektu Lyžařské trasy Polánka, na nějž získalo dotaci přes MAS Krajina srdce, vyznačilo pásovým značením KČT. V celém úžemím jsou rozmístěny dřevěné rozcestníky se směrovkami a orientační tabule s mapami. Více o projektu, lyžařských trasách a závodu Polánka Cup 2011 na webových stránkách www.ospolanka.cz.


Doporučujeme

Historicko-cestopisný projekt Česká Pokladnice

Na vrcholu Centrum