Městská a příměstské trasy IVV

Změna místa potvrzování záznamníku Klokoty - Harachovka: 1. června 2015 bylo potvrzovací razítko vzhledem k nedobrým zkušenostem s cukrárnou Campanilla přemístěno rovněž do expozice Táborského pokladu umístěné v areálu Kotnova (za hotelem Dvořák).

Městská trasa IVV Husitským Táborem

Pěší městskou trasu IVV Husitským Táborem nabízí KČT Tábor již od 20. dubna 2001. Záznamník lze v tuto chvíli získat na veřejných akcích KČT Tábor, nebo si o něj napsat na kontaktní adresu KČT Tábor. Po chystaném přepracování záznamníku však bude možné stáhnout si jeho novou verzi také přímo z této webové stránky.

Od ledna 2011 je záznamník potvrzován v expozici Táborského pokladu umístěné v areálu Kotnova (za hotelem Dvořák). Oproti dřívějšímu potvrzování v Husitském muzeu se tak významně rozšiřuje časová dostupnost potvrzovacího razítka: Potvrzení lze získat celoročně ve všedních dnech i v sobotu, od května do září i v neděli:

květen - září: pondělí - neděle: 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
říjen - duben: pondělí - sobota: 10:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00

Příměstské trasy IVV

Od ledna 2011 provozuje KČT také 3 pěší příměstské trasy IVV vytvořené a původně také spravované naší členkou paní Marií Konečnou. V podmínkách záznamníků se pro tuto chvíli nic nemění, pouze potvrzovací místo záznamníku S Karlem Hynkem Máchou do Borotína bylo přesunuto do prostor Táborského pokladu, tedy stejně jako potvrzování výše popsané městské trasy.

Záznamníky jednotlivých tras budou postupně upraveny a bude možné stáhnout si je z této webové stránky.

Příměstská trasa Kozí Hrádek

Příměstská pěší trasa IVV Kozí Hrádek v délce 15 km vás zavede na zříceninu Kozího Hrádku u Sezimova ústí II.

Upozornění: 7. června 2016 bylo potvrzovací místo záznamníku vzhledem ke zkušenostem účastníků trasy přesunuto do prostor Táborského pokladu.

Příměstská trasa Klokoty - Harrachovka

Příměstská pěší trasa IVV Klokoty - Harachovka v délce 11 km vás zavede ke klášteru a poutnímu kostelu v Klokotech, k původní poutní kapli později nahrazené tímto kostelem a do údolí Lužnice k výletní restauraci Harrachovka.

Upozornění: 1. června 2015 bylo potvrzovací místo záznamníku vzhledem k nedobrým zkušenostem s cukrárnou Campanilla přesunuto do prostor Táborského pokladu.

Příměstská trasa S K. H. Máchou do Borotína

Příměstská pěší trasa IVV S Karlem Hynkem Máchou do Borotína v délce 24 km vás zavede z Tábora přes Chotoviny na místa, kde Mácha rád pobýval - na zříceninu Starého zámku u Borotína a do Borotína samotného. Trasu zakončíte na vlakovém nádraží v Sudoměřicích u Tábora.

Upozornění: V ledu 2011 bylo potvrzovací místo záznamníku přesunuto do prostor Táborského pokladu - viz též informace o městské trase v úvodu stránky.