Členství v KČT Tábor

Členem táborského odboru Klubu českých turistů se může stát každý, kdo souhlasí se stanovami a není členem jiného odboru KČT. Členství tedy není nijak podmíněno místem bydliště či občanstvím. Vzniká výhradně na základě písemné přihlášky. Můžete však využít elektronickou verzi přihlášky, po jejímž odeslání pro vás bude připraven členský průkaz, při jehož převzetí už jen podepíšete písemnou přihlášku předvyplněnou odeslanými údaji.

Výhody základního členství v KČT Tábor:

Rozšířené členství v KČT přináší zejména tyto dodatečné výhody nad rámec základního členství v KČT Tábor:

TOP členství v KČT přináší zejména tyto dodatečné výhody nad rámec rozšířeného členství v KČT Tábor:


Členské příspěvky pro rok 2019
Členská kategorie Typ členství
Základní Rozšířené TOP
mládež (<= 25 let*) 220 Kč 610 Kč 1390 Kč
dospělí (26 - 61 let*) 370 Kč 760 Kč 1590 Kč
senioři (od 62 let*)
invalidní důchodci
220 Kč 610 Kč 1430 Kč
rodinné členství 650 Kč 1040 Kč 1820 Kč

Základní členské příspěvky jsou tedy stejné jako pro roky 2017 a 2018, jen do rozšířeného a TOP členství se promítlo navýšení ceny předplatného časopisu Turista, který je součástí těchto typů členství.

Stávajícím členům stačí k prodloužení členství uhradit příslušnou částku do 15. 1. na klubovní konto 512774843/0300 (zájemci o rozšířené členství do 10. ledna kvůli předplatnému Turisty) s tím, že do variabilního symbolu uvedou poslední čtyřčíslí čísla svého členského průkazu, do konstantního symbolu 898 (nebo 379 v případě složenky) a následně si v klubovně nebo po dohodě i jinak vyzvednou přelepku na členskou kartu pro nový rok.

Detailní informace o členství můžete získat také na této e-mailové adrese.


Chcete-li se stát členy KČT Tábor a souhlasíte-li s jeho stanovami, pravdivě a úplně vyplňte a odešlete níže uvedenou přihlášku. (Stávající členové použijí pro nahlášení změn v důležitých osobních údajích - zejména adresy pro doručení tištěné verze Turistického hlasatele - elektronickou hlášenku změn.)

Údaje v prvních dvou řádcích jsou povinné (vyjma titulu). Pro lepší možnost kontaktu však doporučujeme vyplnit také alespoň jedno telefonní číslo. Vyplňte, prosím, i svůj e-mail, jehož prostřednictvím s vámi budou dohodnuty termín a místo podpisu papírové verze přihlášky.

Přihláška do KČT Tábor

Osobní údaje

Titul (před)
Jméno
Příjmení
Titul (za)

Ulice
Č.popisné
/
/
Č.orientační
PSČ
Obec

Telefon domů
Telefon do zam.
Mobil
E-mail

Typ členství

Základní
Rozšířené
TOP

Podklady pro určení členské kategorie

Datum narození (D.M.RRRR)
muž
žena
Pobírám invalidní důchod

Členská kategorie

Mládež (<= 25 let*)
Dospělý (26 - 61 let*)
Senior (od 62 let*)
Invalidní důchodce

Rodina = alespoň 1 rodič (prarodič) a 1 dítě (vnouče) <= 25 let  
   - plátce
   - další člen příslušející k plátci jménem 0 Kč


Částka k úhradě

Potvrzuji, že jsem se seznámil(a) a souhlasím se stanovami KČT Tábor.
Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů v souladu
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016
dle přílohy č. 1 Směrnice KČT ORG 8/2018

* Pro zařazení do věkových kategorií je rozhodující věk, který bude dosažen v roce, na který jsou placeny příspěvky.