Členství v KČT Tábor

Členem táborského odboru Klubu českých turistů se může stát každý, kdo souhlasí se stanovami a není členem jiného odboru KČT. Členství tedy není nijak podmíněno místem bydliště či občanstvím. Vzniká výhradně na základě písemné přihlášky. Můžete však využít elektronickou verzi přihlášky, po jejímž odeslání pro vás bude připraven členský průkaz, při jehož převzetí už jen podepíšete písemnou přihlášku předvyplněnou odeslanými údaji.

Výhody členství v KČT Tábor:

 

Členské příspěvky zůstavají pro rok 2024 ve výši roku 2023.

Členské příspěvky pro rok 2024
Členská kategorie Členské příspěvky
Dítě (0 - 18 let*) 180 Kč
Junior (19 - 26 let*) 230 Kč
Dospělý (27 - 60 let*) 420 Kč
Senior (od 61 let*)
invalidní důchodci
230 Kč
Rodina 750 Kč

Stávajícím členům stačí k prodloužení členství uhradit příslušnou částku do 15. 1. 2024 na klubovní konto 512774843/0300 (zájemci o časopis Turista už do 5. 1. 2024 kvůli předplatnému 540 Kč, které přičtou ke svým příspěvkům) a do variabilního symbolu uvedou poslední čtyřčíslí čísla svého členského průkazu, do konstantního symbolu 898 (nebo 379 v případě složenky).

Upozorňujeme, že při pozdější úhradě je předplatné Turisty vyšší.

Detailní informace o členství můžete získat také na této e-mailové adrese.


Chcete-li se stát členy KČT Tábor a souhlasíte-li s jeho stanovami, pravdivě a úplně vyplňte a odešlete níže uvedenou přihlášku. (Stávající členové použijí pro nahlášení změn v důležitých osobních údajích - zejména adresy pro doručení tištěné verze Turistického hlasatele - elektronickou hlášenku změn.)

Údaje v prvních dvou řádcích jsou povinné (vyjma titulu). Pro lepší možnost kontaktu však doporučujeme vyplnit také alespoň jedno telefonní číslo. Vyplňte, prosím, i svůj e-mail, jehož prostřednictvím s vámi budou dohodnuty termín a místo podpisu papírové verze přihlášky.

Přihláška do KČT Tábor

Osobní údaje

Titul (před)
Jméno
Příjmení
Titul (za)

Ulice
Č.popisné
/
/
Č.orientační
PSČ
Obec

Telefon domů
Telefon do zam.
Mobil
E-mail

Podklady pro určení členské kategorie

Datum narození (D.M.RRRR)
muž
žena
Pobírám invalidní důchod

Členská kategorie

Dítě (0 - 18 let*)
Junior (19 - 26 let*)
Dospělý (27 - 60 let*)
Senior (od 62 let*)
Invalidní důchodce

Rodina = alespoň 1 rodič (popř. prarodič) a 1 dítě (popř. vnouče) <= 25 let  
   - plátce
   - další člen příslušející k plátci jménem 0 Kč


Částka k úhradě

Potvrzuji, že jsem se seznámil(a) a souhlasím se stanovami KČT Tábor.
Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů v souladu
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016
dle přílohy č. 1 Směrnice KČT ORG 8/2018

* Pro zařazení do věkových kategorií je rozhodující věk, který bude dosažen v roce, na který jsou placeny příspěvky.