Zahraniční partnerské organizace

Deutscher Alpenverein

Naše spolupráce s DAV začala v roce 1995 setkáním našich zástupců v Kostnici v rámci setkání zástupců partnerských měst Kostnice. Na podzim 1995 následovalo setkání v Táboře.

Trvalé partnerství jsme navázali při příležitosti Táborských setkání 1996, kterých se zúčastnilo 10 členů DAV. Od té doby s našimi přáteli z DAV Konstanz každoročně pořádáme společné akce v rakouských Alpách, v Čechách nebo na německo-švýcarském pomezí.

Podrobnější informace, ovšem v němčině, obsahují samostatné webové stránky obsahující informace z CD-ROMu vytvořeného u příležitosti desátého výročí partnerství našich spolků.

DAV

Oesterreichischer Alpenverein

Někteří členové našeho oddílu Trek zaměřeného na výkonnostní vysokohorskou turistiku jsou i členy české skupiny při innsbrucké sekci OEAV. Navíc se několika našim cvičitelům a vůdcům VHT podařilo v rámci školení OEAV získat mezinárodně uznávanou kvalifikaci horského vůdce.

OEAV

Internationaler Volkssportverband

Klub českých turistů je od roku 1995 členem Mezinárodní organizace pro lidový sport (IVV), která na mezinárodní úrovni spojuje jednotlivé národní svazy. Za Českou republiku plní funkci národního svazu právě KČT.

Úkolem IVV je podporovat zdraví široké veřejnosti prostřednictvím nesoutěžních sportovních aktivit ve volné přírodě a navazováním mezinárodních přátelství rozvíjet porozumění mezi národy.

KČT Tábor pořádá květnový Víkend IVV v husitském kraji, v jehož rámci jsou pěší trasy dálkového pochodu Husitským krajem a turistického pochodu Běží liška k Táboru pořádány jako akce IVV. Kromě toho nabízíme městskou trasu IVV Husitským Táborem.

Někteří naši členové se nejen účastní akcí IVV, ale plní při tom i podmínky odznaků IVV, a to jak po linii účastí na akcích tak i po linii absolvovaných kilometrů.

IVV

Europäische Wandervereinigung

Klub českých turistů je také členem Evropské turistické asociace (EWV), která sdružuje 52 turistické spolky z 27 evropských států. EWV zastupuje zájmy turistiky v EU a udržuje síť evropských (pěších turistických) dálkových tras, z nichž tři (E3, E8 a především E10) procházejí i územím naší republiky, čímž spadají do kompetence značkařů KČT.

I naši členové se v roce 2001 připojili k celoevropské akci EURORANDO, která spočívala v etapovém projití všech evropských dálkových značených cest a propagaci pěší turistiky v celé Evropě.

V září 2006 jsme se s celou Jihočeskou oblastí KČT podíleli na organizaci EURORANDA 2006, jehož závěrečné části se na území Jihočeského kraje zúčastnili turisté (nejen) z celé Evropy.

EWV