Akce pořádané v období prosinec 2017

UPOZORNĚNÍ: Žádáme všechny členy, kteří při svých soukromých výletech zjistí jakékoli škody na turistických značených trasách, aby je ohlásili Karlu Markvartovi Telefon736 754 004. Předem děkujeme.

Na rozdíl od drtivé většiny ostatních odborů KČT, které připravují svůj plán akcí na celý rok dopředu, upřednostňujeme v KČT Tábor vytváření mnohem operativnějších kvartálních kalendářů akcí. Proto se následující seznam akcí 4x ročně prodlouží o akce naplánované na následující čtvrtletí a naopak se průběžně zkracuje o již uskutečněné akce. Upozornění na akce, na jejichž uspořádání pracujeme dlouhodobě, naleznete v oddílu Připravujeme.

Hlasatel
Internetové vydání
(obsahuje pouze veřejně přístupné akce)
Druh  Datum Trasa km
Pěší turistika16. 12.Slapy - Červený Dvůr - hájovna Příběnice - Karolín - Malšice - Čenkov u Malšic
Odjezd vlakem v 9:06 h, návrat vlakem v 14:51 h
Možná úprava trasy: lze zkrátit na 10 km do Malšic
1144
Pěší turistika26. 12.23. ročník Pražské kostely a jesličky
Odjezd vlakem v 7:44 h, návrat vlakem v 17:55 nebo 18:13 h
10289
zp.
Pěší turistika31. 12.Individuální účast na Silvestrovský výstup na Mehelník
Start z Písku od ZŠ Šobrova v 9:30 h.
15
Pěší turistika31. 12.Vítání Nového roku na Hýlačce
Tábor - Hýlačka - Tábor
Sraz v 22:30 h u Kotnova


Pěší turistika1. 1.Novoroční vycházka do údolí Lužnice
Sraz v 13:00 h u Lva na Parkánech, návrat okolo 16:00 h
Bude domluveno občerstvení.
10
Pěší turistika1. 1.21. ročník Memoriálu Bořivoje Maška
Odjezd busem v 0:45 h, návrat vlakem v 0:21 h
Trasa bude upřesněna dle dostupného dopravního spojení.
17
Pěší turistika6. 1.TP Novoroční Hrejkovická 20
Odjezd vlakem v 7:08 h, návrat vlakem v 16:50 h
2064
zp.

Pozn.: Trasa výletu a tím i vzdálenost může být během akce zkrácena rozhodnutím vedoucího akce zejména v případě krajně nepříznivého počasí.
Částka ve sloupci Kč udává jízdné z Tábora do výchozího místa a z cílového místa zpět do Tábora propočítané pro osobu platící ve vlacích obyčejné jízdné jízdné, takže si každý může snadno spočítat své náklady uplatněním své výše slevy; "zp." označuje využití zpáteční slevy.
Hlavní akce roku jsou zvýrazněny odlišným pozadím, podrobnosti o nich jsou na zvláštní stránce vyhrazené právě pro hlavní akce roku.

Každý čtvrtek pokračují vycházky pro seniory. Jejich přehled je k dispozici ve zvlášť vydávaném programu čtvrtečních výletů pro seniory.

V případě zájmu o některou z akcí se, prosím, seznamte s podmínkami účasti na akcích KČT Tábor.

Valid XHTML 1.1 Valid CSS level 2