Členství v KČT Tábor

Členem táborského odboru Klubu českých turistů se může stát každý, kdo souhlasí se stanovami a není členem jiného odboru KČT. Členství tedy není nijak podmíněno místem bydliště či občanstvím. Vzniká výhradně na základě písemné přihlášky. Můžete však využít elektronickou verzi přihlášky, po jejímž odeslání pro vás bude připraven členský průkaz, při jehož převzetí už jen podepíšete písemnou přihlášku předvyplněnou odeslanými údaji.

Výhody základního členství v KČT Tábor:

Rozšířené členství v KČT přináší zejména tyto dodatečné výhody nad rámec základního členství v KČT Tábor:

TOP členství v KČT přináší zejména tyto dodatečné výhody nad rámec rozšířeného členství v KČT Tábor:


Členské příspěvky pro rok 2017
Členská kategorie Typ členství
Základní Rozšířené TOP
mládež (do 26 let) 220 Kč 540 Kč* 1320 Kč
dospělí (muži 27 - 61, ženy 27 - 59 let) 370 Kč 690 Kč* 1520 Kč
senioři (muži od 62, ženy od 60 let)
invalidní důchodci
220 Kč 540 Kč* 1360 Kč
rodinné členství 650 Kč 970 Kč* 1750 Kč

*Členství v této kategorii by tedy mělo být o 80 Kč levnější než vloni, což souvisí s navrhovanou úpravou ceny předplatného Turisty pro členy KČT, které je součástí tohoto typu členství. Snížení ovšem ještě musí být schváleno celostátní konferencí KČT. To je sice nanejvýše očekávatelné, pokud by k tomu však z nějakého důvodu nedošlo, bude platit letošní výše členských příspěvků, tj. o oněch 80 Kč vyšší.

Stávajícím členům stačí k prodloužení členství uhradit příslušnou částku do 15. 1. na klubovní konto 512774843/0300 (zájemci o rozšířené členství do 10. ledna kvůli předplatnému Turisty) s tím, že do variabilního symbolu uvedou poslední čtyřčíslí čísla svého členského průkazu, do konstantního symbolu 898 (nebo 379 v případě složenky) . Současně se mění podoba členských průkazů – nové průkazy jsou plastové v rozměrech platební karty s předtištěnými údaji o držiteli. Stávající členové si mohou svůj průkaz po zaplacení členských příspěvků vyzvednout v klubovně ve středu 13. a 27. ledna od 14:30 do 16:00 h nebo od 16:30 h před konferencí.

Jelikož nově zavedené rozšířené členství automaticky zahrnuje předplatné časopisu Turista, pozbývá smyslu dřívější možnost objednat si jeho zvýhodněné přeplatné.

Detailní informace o členství můžete získat také na této e-mailové adrese.


Chcete-li se stát členy KČT Tábor a souhlasíte-li s jeho stanovami, pravdivě a úplně vyplňte a odešlete níže uvedenou přihlášku. (Stávající členové použijí pro nahlášení změn v důležitých osobních údajích - zejména adresy pro doručení tištěné verze Turistického hlasatele - elektronickou hlášenku změn.)

UPOZORNĚNÍ: Počítejte s tím, že následně budete muset zpracovanou přihlášku při přebírání členského průkazu ještě dodatečně fyzicky podepsat.

Rodné číslo zadávejte bez lomítka. Údaje v prvních dvou řádcích jsou povinné (vyjma titulu). Pro lepší možnost kontaktu však doporučujeme vyplnit také alespoň jedno telefonní číslo. Vyplňte, prosím, i svůj e-mail, jehož prostřednictvím s vámi bude dohodnuto převzetí vystaveného členského průkazu.

Přihláška do KČT Tábor

Osobní údaje

Titul
Jméno
Příjmení
Rodné číslo

Ulice
Č.popisné
/
/
Č.orientační
PSČ
Obec

Telefon domů
Telefon do zaměstnání
Mobil
E-mail

Typ členství

Základní
Rozšířené
TOP

Členská kategorie

Mládež do 26 let
Dospělý (muž 27 - 61 let, žena 27 - 59 let)
Senior (muž od 62 let, žena od 60 let)
Invalidní důchodce

Rodina = alespoň 1 rodič (prarodič) a 1 dítě (vnouče) do 26 let  
   - plátce
   - další člen příslušející k plátci s rodným číslem 0 Kč


Částka k úhradě

Potvrzuji, že jsem se seznámil(a) a souhlasím se stanovami KČT Tábor.
Zároveň souhlasím s evidencí mých osobních údajů pro vnitřní potřeby KČT
ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. na ochranu osobních údajů.